Swedish Hotdogs

Swedish Hotdogs, Frostmane EU.2005 - Forever.


You are not connected. Please login or register

Raid - Lootregler

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Raid - Lootregler Empty Raid - Lootregler on Tue Dec 02, 2014 3:11 am

Hej alla Hotdogs! I den här tråden kommer regler för loot att presenteras och förklaras. Här finns även utrymme för diskussion, ändringsförslag, frågor och funderingar med mera gällande loot. Inledningsvis kommer vi köra med Personal Loot för att sedan övergå till ett Master Loot rollsystem som förklaras nedan. I första hand är det Olof (Jáyhawk) Rickard (Gunvald) som ansvarar för att looten distribueras.

Lootsystemet kan tyckas vara invecklat men egentligen bygger det bara på några väldigt simpla principer:


 • Main Spec har alltid prio över Off Spec.


 • Main Tanks har alltid prio.


 • Prio vid högt deltagande. De som väljer att raida ofta kommer ha förtur på loot framför dem som inte har lika hög "närvaro".I alla andra fall där dessa prioriteringar inte kan appliceras rollar man helt enkelt.

Regler för Loot


§1. Lootprio

1. MS>OS
2. Tank prio (gäller ej OS)
3. Närvaro (gäller ej OS med undantag för §4)
4. Roll 1-100
5. Re-roll vid oavgjort


§2. Närvaro

1. Definition
Närvaro baseras på varje enskild spelares deltagande under de föregående 5 guildraiderna. En spelare kan ha 0-100% närvaro där varje raid motsvarar 20% närvaro. Har en spelare deltagit i till exempel 3 av de senaste 5 raiderna så innebär det en närvaro på 60%. 4 av 5 raids ger 80% osv.

2. Närvaro-prio
Närvaro-prio används när en spelare har minst 40 procentenheter högre närvaro än övriga som needar. Spelaren måste dessutom inneha minst 50% närvaro för att regeln ska gälla.

UPPDATERING 2015-03-08
En spelare förlorar sin chans till loot om denne har >= 40 procentenheter lägre närvaro än den personen med högst närvaro vid en given roll.  

3. Uteblivet Raid
Om GM/RL ställer in en raid i förtid (senast dagen innan) ges ingen närvaro. Om raiden däremot ställs in av annan orsak, till exempel om vi saknar folk vid tidpunkten för raiden, så ges ändå full närvaro till dem som är redo att spela på utsatt tid.

En spelare som inte fullföljer en raid kan tilldelas 10% närvaro förutsatt att personen har spelat minst halva tiden och inte "förstör" raiden med sin frånvaro. I annat fall tilldelas ingen närvaro. RL avgör om raiden förstörs eller inte.

§3. MS/OS
Main Spec och Off Spec avser i förtid anmälda specs. Det är väldigt viktigt att man i god tid diskuterar eventuellt byte av MS eller OS med Arnelol, Gunvald eller Jáyhawk. Att spela på en Altchar är i det här sammanhanget detsamma som att spela en Off Spec.

§4. OS-prio
Spelare med en för raiden viktig OS kan ges OS-prio av ML/GM/RL. I så fall har den spelaren förtur över andra när det rollas för Off Spec.

§5. Personlig Loot
Spelare får ej på något sätt föra vidare vunnet gear till någon annan utan tillåtelse av ML/GM/RL.

§6. Dokumentation
Närvaro dokumenteras av framförallt Jáyhawk och Gunvald.

§7. Lootetiquette
Även när man har prio på loot så har man självfallet möjligheten att passa. Lootsystemet tar inte hänsyn till vem som mest "behöver" ett item och är inte heller tänkt att göra det eftersom det är svårt att hitta en lösning som passar alla olika situationer. Det är upp till dig själv om du väljer att needa på ett item som har suboptimala stats för dig, men är BIS för någon annan. Detsamma gäller om du väljer att needa på ett item med samma ilvl som ditt gamla medan nästa person på listan sitter och skäms för sitt 630 gear.

Lootsystemet ger dig rätt att få loot före framför allt de som är mindre aktiva än du själv men tänk på att vara en schysst medspelare! Vi är trots allt i grunden ett socialt IRL-guild och att passa på loot kommer troligen bidra till att andra väljer att passa på items till dig.

Skulle det ändå uppstå problem så ta det med ML/RL/GM eller ännu bättre; lägg förslag på regeländringar här på forat. Tjafs eller bråk om loot i raidchat/guildchat/TS kommer inte att accepteras.

-----------

Här kommer några exempel på vem som får loot med detta system:


 • En ring med bonusarmor droppas.
  Rageroll (DK dps), Jáyhawk(Warrior Tank) och Patriarkatet(Pala Tank) Main Spec-needar.
  Rageroll får inte rolla för han uppfyller inte MS-kravet.
  Jáyhawk bestämmer sig för att passa för han är en schysst snubbe.
  Patriarkatet vinner looten.


 • En T17-token för Pala/Priest/Lock droppas.
  Gunvald och Lurkgodx (Priest Healer) needar.
  Lurkgodx har spelat 4 av de 5 senaste raiderna och har 80% närvaro.
  Gunvald har bara spelat 2 av de senaste 5 raiderna (40%).
  Lurkgodx vinner looten på närvaro-prio eftersom hans närvaro är minst 40%-enheter högre.


 • En Agility-dagger droppas.
  Underkovr (rogue) och Matriarkatet (rogue) needar.
  Matriarkatet har spelat 5 av de 5 senaste raiderna. Underkovr har spelat 4 av 5.
  Skillnaden i närvaro är för liten för att Matriarkatet ska få prio. Båda får därför rolla. Underkovr rollar 98, mot Matriarkatets 27, och vinner därmed daggern.


NY:

 • En caster-trinket droppas.
  Svartfisk med 50% närvaro rollar 100. (Svartfisk spelar alla roller; även caster)
  Gunvald med 100% närvaro rollar 70.
  Riskha med 70% närvaro rollar 80.
  Riskha vinner looten eftersom Svartfisk inte är berättigad loot om någon med 90% eller mer närvaro rollar (50+40=90). Riskha bestämmer sig dock efter hårda påtryckningar på TS att frivilligt passa på looten, som då går till Gunvald.

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum